Het MKB en ZZP’ers hebben per 1 juli 2017 meer bescherming tegen lange betaaltermijnen.

Het MKB en ZZP’ers hebben per 1 juli 2017 meer bescherming tegen lange betaaltermijnen. Grote bedrijven zouden hun kleinere toeleveranciers nu regelmatig als een soort bank gebruiken, waar zij “gratis geld” kunnen lenen door de betalingstermijnen op te rekken. Wanneer de facturen van ZZP’ers en het MKB zo laat betaald worden heeft dat vooral negatieve gevolgen voor hun liquiditeit en mogelijkheden om te groeien.

Grote ondernemingen hun kleine leveranciers niet langer als bank gebruiken en worden alle facturen met een betaaltermijn langer dan 60 dagen nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Na deze termijn is van rechtswege de wettelijke handelsrente (8%) verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Een betaaltermijn langer dan 60 dagen is dan alleen mogelijk als uitdrukkelijk is overeengekomen dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Auto van de zaak / ter beschikking gestelde (bestel)auto

Wanneer uw werknemer(s) de beschikking hebben over een (bestel)auto, dan moeten zij belasting betalen over het voordeel uit dienstbetrekking (de zogenaamde bijtelling). Over de bijtelling betaald de werknemer belasting waardoor zijn nettoloon lager wordt.

Auto met bijtelling
Heeft uw werknemer een (bestel) auto waarmee hij privé rijdt en bijtelling heeft dan willen wij u verzoeken door te geven wanneer hij deze auto heeft gekregen en wat het kenteken is, zodat wij het e.a. goed kunnen verwerken in ons systeem.

Mogelijkheden om bijtelling te voorkomen:
 
-verklaring geen privé gebruik werknemer
- verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
- doorlopend wisselend gebruik van de bestelauto
- schriftelijk verbod op privégebruik
- onmogelijk gebruik bestelauto

Verklaring geen privé gebruik werknemer
Deze verklaring kan de werknemer aanvragen via de Belastingdienst wanneer hij minder dan 500 privékilometers per jaar rijdt. De werknemer moet wel een sluitende rittenadministratie bijhouden waaruit blijkt dat hij minder dan 500 kilometer privé per jaar heeft gereden.

Bij bestelauto mag onder voorwaarden een vereenvoudigde rittenregistratie worden bijgehouden:
Als de werknemer door de aard van zijn werkzaamheden (vaak) veel ritten op 1 dag heeft, dan mag hij het bewijs voor het aantal gereden privékilometers leveren met een vereenvoudigde rittenregistratie.

De voorwaarden voor het bewijzen met vereenvoudigde rittenregistratie zijn dat de werkgever schriftelijk met de werknemer heeft afgesproken dat:
- hij een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt
- privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan
- de werkgever de zakelijke adressen in zijn administratie heeft

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
Deze verklaring kan de werknemer aanvragen wanneer hij de bestelauto niet privé gebruikt. De werknemer hoeft geen rittenadministratie bij te houden. De Belastingdienst houdt onder ander met camera’s toezicht op het gebruik van zakelijke bestelauto’s. De Belastingdienst kan de werknemer vragen het zakelijk karakter van een bepaalde rit op een ongebruikelijk tijdstip of een bijzondere locatie aan te tonen (dit kan bijvoorbeeld zijn omdat ze de auto hebben gezien bij een pretpark). Kan de werknemer het zakelijk gebruik niet aantonen, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat hij privé heeft gereden en dan moet er alsnog bijtelling worden toegepast en kan de werknemer een boete krijgen.

Doorlopend wisselend gebruik van de bestelauto
Wanneer de (bestel)auto doorlopend en afwisselend door meerdere werknemers wordt gebruikt, door de aard van het werk, kan deze auto door de werkgever afgekocht worden voor € 300 per jaar. De werknemers hebben dan geen bijtelling. 

Schriftelijk verbod op privégebruik van de auto
Met een schriftelijk verbod op privégebruik kan de bijtelling worden voorkomen:
- dit verbod moet schriftelijk zijn vastgelegd
- werkgever moet dit bewaren bij de loonadministratie
- als het verbod niet wordt nageleefd moet de werkgever sancties nemen
- de werkgever moet erop toezien dat de auto niet privé wordt gebruikt (controles houden)

Onmogelijk gebruik buiten werktijd
Er is geen bijtelling wanneer de bestelauto niet buiten werktijd gebruikt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bestelauto buiten werktijd op een afgesloten bedrijfsterrein wordt geplaatst.

De werkgever dient van bovenstaande verklaring(en) een kopie bewaren.

Werkkostenregeling en kerstdiner - borrels

Kerstborrels, nieuwjaarsbrunches en diners: aan het einde van het jaar vult de agenda zich met leuke aangelegenheden. Voor degenen die belast zijn met werkkostenregeling, roepen deze bijeenkomsten echter vooral vragen op. Want hoe moeten ze de facturen boeken en hoe weten ze of de eindejaarsbijeenkomsten geen aanslag vormen op de vrije ruimte? Voor meer informatie klikt u op dit artikel.

 

Lees verder
Ministerie van Financiën: belangrijkste wijzigingen belastingen 2017

Nadat de Eerste Kamer deze week instemde met het Belastingplan 2017, heeft het ministerie van Financiën in het eindejaarsbericht de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2017 gepubliceerd. Klik hieronder op de link om het eindejaarsbericht te downloaden.

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017

ZZP-er: Hoe nu verder?

Het kabinet maakt haast. Staatssecretaris Wiebes gaat snel onderzoeken hoe aan de criteria gezagsverhouding en vrije vervanging een concretere of andere invulling kan worden gegeven. Dat doet hij samen met de minister van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor arbeidsovereenkomstenrecht, en met de minister van Veiligheid en Justitie, die over het Burgerlijk Wetboek gaat. Ook de sociale partners, belangenorganisaties en specialisten worden erbij betrokken.

Er moet een invulling komen die beter aansluit bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. De minister Van Sociale Zaken geeft aan dat er al twee expertsessies zijn georganiseerd om meer zicht te krijgen op de vraag wat goed opdrachtgeverschap inhoudt, op welke wijze dit (nader) vorm kan worden gegeven en welke instrumenten zich hiervoor lenen. De uitkomsten van die twee expertsessies bieden handreikingen om goed opdrachtgeverschap bij de inhuur van zzp'ers verder vorm te geven. De minister zal de uitkomsten met het Ministerie van Economische Zaken bespreken en in overleg bekijken hoe hier verder gevolg aan kan worden gegeven.

Tip: Huurt u zzp-ers in of bent u zzp-er? Vier ministeries beraden zich met spoed over uw positie, met hulp van wetenschappers en belangenorganisaties. Politieke standpunten zijn verdeeld. Vooralsnog kunt u als hulpmiddel gebruik maken van de Ondernemerscheck van de Belastingdienst.

 

Lees verder