Waarom een accountant?

Een accountant is specialist op financieel-administratief gebied. Een accountant verricht controles en kent alle fijne kneepjes van de belastingwetgeving. Dit maakt hem tot dé adviseur en vertrouwenspersoon van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
 

Takenpakket

De accountant verzamelt en controleert financiële informatie. Hij of zij bekijkt of de jaarrekening van een bedrijf een juist en volledig beeld geeft van de financiële stand van zaken. Als dat het geval is, geeft de accountant een accountantsverklaring af. Deze verklaring is interessant voor bijvoorbeeld aandeelhouders van het bedrijf. Het geeft hen een duidelijk overzicht van hoe er het afgelopen jaar met hun geld is gewerkt. Maar ook als het bedrijf krediet- en subsidieaanvragen doet bij een financiële instelling, is een accountantsverklaring vereist. In die verklaring zit ook direct het grote verschil tussen een administratiekantoor en een accountantskantoor: alleen een accountantskantoor heeft de bevoegdheid om een accountantsverklaring af te geven.

Voor de leiding van een bedrijf is het belangrijk dat de cijfers overzichtelijk zijn. Alleen op die manier is te beoordelen hoe het ervoor staat en of bijvoorbeeld een investering verantwoord is. Overzichtelijke cijfers zijn noodzakelijk voor de beleidsbepaling van het bedrijf. Dat brengt ons bij een andere taak voor de accountant: hij of zij ondersteunt de ondernemer bij het bepalen van beleid. De accountant geeft de financiële en fiscale consequenties van het beleid weer.

Een accountant wordt verder geraadpleegd bij financieel-administratieve adviesopdrachten, overnames, opvolging, start en beëindiging van een bedrijf. Een accountant voorziet ondernemers van fiscale, economische, sociale en juridische adviezen. Daarnaast kan hij bijvoorbeeld managementondersteuning of advisering bij automatiseringsvraagstukken geven.


Permanente Educatie (PE)

Na afronding van de opleiding en het praktijkgedeelte is een accountant zeker niet klaar met studeren. Een accountant is verplicht om zijn of haar kennis jaarlijks up-to-date te houden. Ieder jaar moet de accountant een vastgesteld aantal PE-punten halen (PE staat voor Permanente Educatie).