Voorwaarden online boekhouden

Vacura Accountants & Adviseurs

Icon PDF Download  Download hier de voorwaarden

De overeenkomst voor online boekhouden wordt aangegaan met Reeleezee. Het abonnement zal ook door Reeleezee in rekening worden gebracht.

  • De administratie en het rekeningschema wordt ingericht door Vacura Accountants & Adviseurs. U krijgt tevens een handboek (in pdf-formaat) bijgeleverd waarin een duidelijk uitleg wordt gegeven van het programma. Eenmalig zullen deze inrichtingskosten ad € 150 excl. BTW in rekening worden gebracht.
  • Overige hulp en begeleiding wordt op regiebasis in rekening gebracht. Hiervoor gelden de gebruikelijke tarieven van onze medewerkers. Hieronder wordt verstaan de technische hulp bij Reeleezee (oplossen van problemen, aanmaken factuurlay-out e.d.), alsook de algemene begeleiding bij het boekhouden.
  • Voor technische problemen kunt u ook zelf contact opnemen met de helpdesk van Reeleezee. Zie www.reeleezee.nl onderdeel "support".
  • Onze service wordt verleend tijdens kantooruren. Vragen die per e-mail worden gesteld, worden zo spoedig mogelijk beantwoord.
  • Het grote voordeel van online boekhouden is dat wij 'mee kunnen kijken'. Wij doen dit echter slechts op uw verzoek. Het is dus niet zo dat wij, als u geboekt hebt, automatisch uw boekingen controleren.
  • Het abonnement tussen Reeleezee en u kan door u opgezegd worden conform de voorwaarden van Reeleezee.

Door het aangaan van een abonnement met Reeleezee gaat u tevens akkoord met dit protocol.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen of onduidelijkheden hebben dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen op 0342-701018.