Auto van de zaak / ter beschikking gestelde (bestel)auto

Nieuws >>

Wanneer uw werknemer(s) de beschikking hebben over een (bestel)auto, dan moeten zij belasting betalen over het voordeel uit dienstbetrekking (de zogenaamde bijtelling). Over de bijtelling betaald de werknemer belasting waardoor zijn nettoloon lager wordt.

Auto met bijtelling
Heeft uw werknemer een (bestel) auto waarmee hij privé rijdt en bijtelling heeft dan willen wij u verzoeken door te geven wanneer hij deze auto heeft gekregen en wat het kenteken is, zodat wij het e.a. goed kunnen verwerken in ons systeem.

Mogelijkheden om bijtelling te voorkomen:
 
-verklaring geen privé gebruik werknemer
- verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
- doorlopend wisselend gebruik van de bestelauto
- schriftelijk verbod op privégebruik
- onmogelijk gebruik bestelauto

Verklaring geen privé gebruik werknemer
Deze verklaring kan de werknemer aanvragen via de Belastingdienst wanneer hij minder dan 500 privékilometers per jaar rijdt. De werknemer moet wel een sluitende rittenadministratie bijhouden waaruit blijkt dat hij minder dan 500 kilometer privé per jaar heeft gereden.

Bij bestelauto mag onder voorwaarden een vereenvoudigde rittenregistratie worden bijgehouden:
Als de werknemer door de aard van zijn werkzaamheden (vaak) veel ritten op 1 dag heeft, dan mag hij het bewijs voor het aantal gereden privékilometers leveren met een vereenvoudigde rittenregistratie.

De voorwaarden voor het bewijzen met vereenvoudigde rittenregistratie zijn dat de werkgever schriftelijk met de werknemer heeft afgesproken dat:
- hij een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt
- privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan
- de werkgever de zakelijke adressen in zijn administratie heeft

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
Deze verklaring kan de werknemer aanvragen wanneer hij de bestelauto niet privé gebruikt. De werknemer hoeft geen rittenadministratie bij te houden. De Belastingdienst houdt onder ander met camera’s toezicht op het gebruik van zakelijke bestelauto’s. De Belastingdienst kan de werknemer vragen het zakelijk karakter van een bepaalde rit op een ongebruikelijk tijdstip of een bijzondere locatie aan te tonen (dit kan bijvoorbeeld zijn omdat ze de auto hebben gezien bij een pretpark). Kan de werknemer het zakelijk gebruik niet aantonen, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat hij privé heeft gereden en dan moet er alsnog bijtelling worden toegepast en kan de werknemer een boete krijgen.

Doorlopend wisselend gebruik van de bestelauto
Wanneer de (bestel)auto doorlopend en afwisselend door meerdere werknemers wordt gebruikt, door de aard van het werk, kan deze auto door de werkgever afgekocht worden voor € 300 per jaar. De werknemers hebben dan geen bijtelling. 

Schriftelijk verbod op privégebruik van de auto
Met een schriftelijk verbod op privégebruik kan de bijtelling worden voorkomen:
- dit verbod moet schriftelijk zijn vastgelegd
- werkgever moet dit bewaren bij de loonadministratie
- als het verbod niet wordt nageleefd moet de werkgever sancties nemen
- de werkgever moet erop toezien dat de auto niet privé wordt gebruikt (controles houden)

Onmogelijk gebruik buiten werktijd
Er is geen bijtelling wanneer de bestelauto niet buiten werktijd gebruikt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bestelauto buiten werktijd op een afgesloten bedrijfsterrein wordt geplaatst.

De werkgever dient van bovenstaande verklaring(en) een kopie bewaren.

Laatst vernieuwd: Sep 21 2018 om 9:35 AM

Terug